Home

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.roDESPRE PROIECT

altPrin intermediul activităţilor, proiectului urmăreşte implicarea activă a factorului uman, determinând, astfel, creşterea considerabilă a şanselor de inserţie şi ocupare pe piaţa muncii, în conformitate cu Strategia economică a UE 2020 care îşi propune ca până în 2020 75% din forţa de muncă europeană (mai exact populaţia cu vârsta între 20-64 de ani) să fie angajată. Proiectul pune accent pe dobândirea de competenţe necesare integrarii şi participarii pe piaţa muncii, extinderii şi îmbunătăţirii investiţiei în resursa umană prin creşterea accesului la formarea profesională continuă, asigurând atractivitatea, deschiderea către nevoile mediului economic, întărind directivele de ocupare promovate la nivelul Uniunii Europene.

În acelaşi context, proiectul va creşte şansele de ocupare a forţei de muncă, va asigura corespondenţa dintre nevoile pieţei muncii şi competenţele de muncă, facilitând participarea la o formare profesională corespunzătoare şi creşterea competenţelor grupului ţintă vizat.
       Scopul strategic al proiectului este dezvoltarea capitalului uman prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane şi creşterea gradului de ocupare şi a ratei de participare pe piaţa muncii. În acest sens, este strategică o abordare integrată în vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă, care trebuie să se bazeze pe un sistem adecvat de dezvoltare şi recunoaştere a competenţelor profesionale a potenţialilor angajaţi pe piaţa forţei de muncă. În acest mod se urmăreşte promovarea întâlnirii dintre cererea şi oferta de forţă de muncă pentru obţinerea primului loc de muncă cât şi pentru scăderea ratei somajului în general, a somajului în rândul tinerilor şi a somajului de lungă durată, prin consolidarea competenţelor dobândite.

Citeşte mai mult...
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei